Caseman Rehabilitering

Vi erbjuder Case Management-utbildning i Strengths Model/Styrkemodellen med fokus på klientens/brukarens styrkor. Ta till vara på styrkor och skapa förutsättningar för ett liv i gemenskap.

Hem

Varför utbildning i Strengths Model (Styrkemodellen)?

Modellen har via forskning visat sig effektiv för att återhämtning ska kunna ske. Caseman Rehabilitering erbjuder utbildning i denna unika case management modell. Under utbildningen kommer deltagarna att få ta del av de teoretiska principer som modellen bygger på och de humanistiska värderingar som modellen vilar på. Modellen har en humanistisk grundsyn och ett unikt sätt att bygga en hoppfull och respektfull relation med individen. Som hjälp i sitt arbete har case managern en rad olika verktyg som är unika för denna modell. Under utbildningen kommer deltagarna att praktiskt arbeta med dessa verktyg. Ett av verktygen som vi kommer att arbeta med är styrkeanalysen som fokuserar på individens styrkor och förmågor. 

Fokusera på dina förmågor, styrkor och talanger!

För det första lyckas människor bättre i sin dagliga livsföring när de använder och utvecklar sina egna inneboende styrkor. Många av de psykiskt funktionshindrade och andra funktionshindrade har oftast förlorat kunskapen om sina inre styrkor, förmågor och talanger. För det andra är mänskligt beteende till stor del en funktion av individens tillgängliga resurser. Personer med psykiska funktionshinder behöver tillgång till samma resurser som alla andra i samhället. Case managern utbildad i Strengths Model Case Management (Styrkemodellen) arbetar med utgångspunkt från resursmobilisering. 

Mer om utbildning i Case Management

Caseman Rehabilitering

Jag har lång erfarenhet från rehabiliteringsområdet, dels från Mittuniversitetet där jag hållt utbildning för studenter i case management och arbetslivsinriktad rehabilitering både på grund och på avancerad nivå, dels som chef på Försäkringskassan med ansvar för rehabilitering av personer med olika funktionshinder. 

Läs mer om Sven-Uno Marnetoft

Cookieinställningar | Internetmedia Kommunikationsbyrå AB