Utvärderingar

Utvärderingar och kommentarer

Utvärderingar av baskursen i Strengths Model case management (Styrkemodellen)

Det totala medelvärdet på utvärderingsfrågorna vid de tre senaste baskurserna i Strengths Model case management (Styrkemodellen) 2017 var 5.5, 5,9 respektive 5,6 av 6 möjliga.

På den öppna frågan i utvärderingarna om vilken den huvudsakliga behållningen av kursen var redovisas nedan ett utdrag av vad kursdeltagarna svarade.


Hela kursen var mycket givande och det beror på att en professionell lärare som Sven-Uno har gett mig mycket bra kunskap, som jag verkligen ska ta del av.


En mycket bra kursledare som verkligen kunde sina saker och kunde förmedla detta till oss kursdeltagare. Vi måste bli bättre på att se människors styrkor och inte fastna i svagheter och brister hos våra klienter.


Bra föreläsare! En kanonkurs!


Styrkeanalysen tycker jag var mycket lovande och jag ska genast börja arbeta med den.


Att man ska se och mobilisera styrkorna hos klienterna och inte leta efter svagheter och att inte använda Ja, men!


Jag är mycket tacksam att jag fick delta i denna utbildning, mycket bra. Jag har helt och hållet ändrat mitt sätt att tänka fast jag jobbat i 20 år med socialt arbete. Alla borde få gå denna case management utbildning.


Jag har fått en bra verktygslåda att använda i mitt arbete.


Jag förstod metoden och känner att jag kan använda mig av metoden, och det var syftet. Bra!


Jättebra kurs. Tydligt syfte och bra med regelbundna ”bikupor” som väckte diskussion. Positivt tänkande och styrkor genomsyrade hela kursen.


Att arbeta enligt rehabiliteringslogiken snarare än omsorgslogiken.  Alla människor har styrkor enligt Styrkemodellen.


Att man ska jobba enligt rehabiliteringsperspektivet och inte omsorgsperspektivet. Att arbeta med styrkor istället för svagheter känns helt rätt. Bra föreläsare. Tack!


Det var en skön upplevelse att förstå att det är styrkor man ska söka hos sina klienter och inte leta efter svagheter och brister.


Kursen i Strengthsmodelcase management har öppnat mina ögon för ett nytt tänk inom rehabiliteringen av klienter med psykisk ohälsa. Fokus ska vara på att jobba med styreanalysen tillsammans med klienten för att mobilisera dennes styrkor. 


Eftersom jag fortsättningsvis ska arbeta som metodutvecklare känns det som jag har fått mera ”kött på benen” om just case management som jag kan ta med mig i min ryggsäck som metodutvecklare.


Att lyfta fram en persons styrkor via styrkeanalysen kan vara helt avgörande för hur lyckosamt rehabiliteringsarbetet blir för individen.


Jag tycker att det var givande med grupphandledning där vi fick processa på case. Jag ser fram mot att prova denna modell på min arbetsplats. Tack!


Tycker att kursen varit intressant och lärorik. Mycket kommer jag att ta med mig och förhoppningsvis få användning av i mitt arbete.


Jag är mest tacksam för att ha fått en evidensbaserad metod att luta mig mot i mitt dagliga arbete. Filosofin och arbetssättet känns mycket tillfredställande utifrån att ha fokus på styrkor och förmågor. Tack så jättemycket!


Kursen har gett mig ett nytt perspektiv på hur man kan arbeta med psykiskt funktionshindrade för att mobilisera styrkor.


Jag tycker kursen har varit mycket intressant och jag har lärt mig mycket. Styrkemodellen ska bli rolig att arbeta med.


Mycket bra och givande kurs. Jag har genom kursen fått en bra arbetsmetod att använda i mitt arbete.


Stimulerande kurs. Tack!

Cookieinställningar | Internetmedia Kommunikationsbyrå AB